POWRÓT

Parafia p.w. Św. Józefa

 
   

 

 

Statystyka sakramentów świętych roku 2015.

 

1. Chrzest święty w naszej świątyni przyjęło osiemnaścioro dzieci (stan na dzień 27.12.2015):

L .p.

Nazwisko

Imię

Data przyjęcia Chrztu

1 Jaworska

Aleksandra

14.02.2015

2 Rzytki

Karol

21.03.2015

3 Rzega

Liliana

06.04.2015

4 Pytko

Blanka

12.04.2015

5 Noga

Dawid

09.05.2015

6 Trompeta

Magdalena

16.05.2015

7 Psonak

Igor

07.06.2015

8 Wanat

Szymon

12.07.2015

9 Opioła

Mateusz

12.07.2015

10 Buńczek

Karolina

12.07.2015

11 Kupisz

Marcel

12.07.2015

12 Blewąska

Karol

26.07.2015

13 Goretzki

Emily

15.08.2015

14 Walenko

Piotr

30.08.2015

15 Giera

Wojciech

08.11.2015

16 Grzonka

Maria

08.11.2015

17 Pączko

Borys

19.12.2015

18 Palowski

Piotr

27.12.2015

        2. Pierwszy sakrament pokuty i Pierwszą Komunię świętą przyjęło w dniu 24 maja 2015roku osiemnaścioro dzieci:

L .p.

Chłopcy

Dziewczęta

1

Bartha Martin

Fita Emilia

2

Chmielorz Mateusz

Kalus Karolina

3

Janik Kamil

Piecha Natalia

4

Kaczanowski Adrian

Regent Justyna

5

Kruty Dawid

Regent Karolina

6

Luda Patryk Skorupska Klaudia

7

Pierskała Michał Stolarska Patrycja

8

Tatarczyk Damian

Węgrzyn Aleksandra

9

Wolnik Paulina

10

Wolnik Natalia

         

         3. Sakrament małżeństwa przyjęło 6 nupturientów:

L .p.

Nupturienci

Data zawarcia

sakramentu

1

Daniel Mikołajec - Józefa Kierczak

21.03.2015

2

Rafał Rzydki – Katarzyna Magiera

02.05.2015

3

Jan Hopko – Aleksandra Bedryj

06.06.2015

4

Mateusz Bożygórski – Roksana Derda

27.06.2015

5

Marek Urbisz – Ewelina Gębarowska

29.08.2015

6

Sebastian Eustachiewicz –   Patrycja      Pierskała

15.08.2015

 

       4. Komunia święta dla chorych.

W roku 2015 Ksiądz Proboszcz zaniósł do chorych naszej parafii 235 Komunii świętych. Oprócz tego Komunię św. zanosili do wielu chorych nasi Szafarze Nadzwyczajni Komunii świętej i za to posługiwanie w imieniu Kościoła składam Wam serdeczne Bóg zapłać!

      5. Pogrzeby sprawowane przez parafię św. Józefa w Raciborzu w roku 2015 pod przewodnictwem kapłana (stan z dnia 23.12.2015):

L .p.

Nazwisko

Imię

Rok urodzenia

Data zgonu - miejsce pochowania

1

Gębski Jan

1950

21.01.2015

2

Riedel Małgorzata

1939

15.01.2015

3

Koczy Elżbieta

1923

15.02.2015(cm. Jeruzalem)

4

Derda Marek

1963

20.02.2015

5

Czech Albert

1938

03.03.2015

6

Alkier Andrzej

1975

03.03.2015

7

Mikołajczyk Sabina

1972

31.03.2015

8

Targaszewski Janusz

1966

24.04.2015

9

Koterba Paweł

1970

03.05.2015 (bezdomny – par. Studzienna)

10

Kampka Lucjan

1948

18.05.2015

11

Pietrzyk Anna

1942

11.06.2015

12

Schmidt Janina

1935

14.07.2015 (par. WNMP)

13

Nowak Andrzej

1969

03.11.2015

14

Pawlik ża

1931

04.12.2015

      

        6. Sakrament bierzmowania w dniu 16 maja 2014 roku przyjęło 17 uczniów i uczennic klasy III gimnazjum:

L .p.

Chłopcy

 

Dziewczęta

1

Dawid Breitschedel Magdalena Gaida

2

Marcin Kądzioła Barbara Kałuża

3

Mateusz Nieckarz Agnieszka Konieczna

4

Piotr Popek Aleksandra Regent

5

Patryk Hałacz Iwona Skubela

6

Przemysław Szurdak Martyna Szyjan

7

Filip Dziadek Karolina Patrycka

8

Marta Tambor

9

Natalia Zajda

10

Żaneta Fitzon

         

             Zestawienie ilości udzielonych sakramentów świętych (lata 2010 - 2015):

Chrzest święty: w roku 2010 - 17 ; w roku 2011 - 13 ; w roku 2012 - 12; w roku 2013 - 11; w roku 2014 - 21; w roku 2015 - 18.

Pierwsza Komunia święta: w roku 2010 - 17 ; w roku 2011 - 11 ;w roku 2012 - 12 ; w roku 2013 - 14 ; w roku 2014 - 14; w roku 2015 - 18.

Sakrament małżeństwa: w roku 2010 - 7 ; w roku 2011 - 7 ; w roku 2012 - 6 ; w roku 2013 - 5 ; w roku 2014 - 8; w roku 2015 - 6.

Sakrament bierzmowania: w roku 2010 - 26 ; w roku 2011 - 25; w roku 2012 - 22 ; w roku 2013 - 13 ; w roku 2014 - 29;w roku 2015 - 17.

Pogrzebani na naszym cmentarzu parafialnym w Ocicach (nowe groby): w roku 2010 - 15 ; w roku 2011 - 18 ; w roku 2012 - 14 ; w roku 2013 - 15 ;

                                                                                                                               w roku 2014 - 18; w roku 2015 – 16.

3.