POWRÓT

Parafia p.w. Św. Józefa

 
   

 

              

STATYSTYKA  2016

    

     

Statystyka sakramentów świętych roku 2016

 

1. Chrzest święty w naszej świątyni przyjęło dwadzieścioro dzieci

(stan na dzień 30.12.2016):

 

L .p.

Nazwisko

Imię

Data przyjęcia Chrztu

1

Kudelka

Martin

13.02.2016

2

Szymiczek

Hanna

20.02.2016

3

Jezusek

Kacper

06.03.2016

4

Gołeczko

Oliwia

12.03.2016

5

Siekierzycki

Leon

28.03.2016

6

Strachota

Jakub

03.04.2016

7

Malucha

Mikołaj

14.05.2016

8

Eustachiewicz

Natalia

28.05.2016

9

Regieńczuk

Miłosz

09.07.2016

10

Sendel

Maja

25.06.2016

11

Kurpiela

Wiktoria

26.08.2016

12

Urbińska

Amelia

06.08.2016

13

Bielaszka

Zuzanna

06.08.2016

14

Gacka

Maksymilian

30.07.2016

15

Chuda

Emilia

21.08.2016

16

Chroboczek

Natalia

04.09.2016

17

Tomaszewski

Błażej

01.10.2016

18

Juraszek

Antonina

02.10.2016

19

Marciniecki

Michał

09.10.2016

20

Regent

Bruno

26.12.2016

 

2. Pierwszy sakrament pokuty i Pierwszą Komunię świętą przyjęło

w dniu 22 maja 2016 roku szesnaścioro dzieci:

 

L .p.

Chłopcy

Dziewczęta

1

Chluba Michał

Banach-Gębska Nina

2

Gonsior Tomasz

Chodenko Aleksandra

3

Sładkowski Łukasz

Gajewska Oliwia

4

Pałczyński Mikołaj

Kamala Łucja

5

Wesołek Dawid

Pałczyńska Hanna

6

Widryński Kevin

Smuda Ewelina

7

Zawada Łukasz

Sobierajska Marcelina

8

Zychla Martyna

9

Furgol Laura

 

3. Sakrament małżeństwa przyjęło 8 nupturientów:

 

L .p.

Nupturienci

Data zawarcia

sakramentu

1

Karol Białowąs -Beata Białas

07.02.2016

2

Andrzej Tomaszewski - Kamila Piotrowska

02.06.2016

3

Jacek Figiel - Jolanta Blana

11.06.2016

4

Mateusz Chrzibek – Angelika Lemańczyk

01.08.2016

5

Doran Budziński – Beata Bedrunka

04.08.2016

6

Mateusz Dziedzic - Paulina Skubela

23.08.2016

7

Paweł Pradela - Agnieszka Pol

29.10.2016

8

Tomasz Strzempczyk - Anita Grzegorczyk

31.12.2016

 

 

Komunia święta dla chorych.

W roku 2016 Ksiądz Proboszcz zaniósł do chorych naszej parafii 235 Komunii świętych. Oprócz tego Komunię św. zanosili do wielu chorych nasi Szafarze Nadzwyczajni Komunii świętej i za to posługiwanie w imieniu Kościoła składam Wam serdeczne Bóg zapłać!

 

5. Pogrzeby sprawowane przez parafię św. Józefa w Raciborzu w roku 2016 pod

przewodnictwem kapłana (stan z dnia 30.12.2016):

 

L .p.

Nazwisko

Imię

Rok urodzenia

Data zgonu

1

Zajonz Paweł

31.10.1937

31.12.2015

2

Feist Jerzy

13.12.1925

03.01.2016

3

Malczok Józef

28.07.1937

4.01.2016 - parafia Głubczyce

4

Gębarowski Michał

27.08.1931

05.01.2016

5

Solich Marta

05.06.1923

20.01.2016

6

Konieczny Janina

20.08.1936

15.02.2016

7

Zajonz (Wagner) Elizabeht

24.10.1928

23.02.2016/ parafia W.NMP w Raciborzu/

8

Zaczyk Stanisław

21.10.1950

27.02.2016

9

Antczak Stanisław

03.05.1945

09.04.2016

10

Bindacz Elżbieta

09.08.1924

03.05.2016

11

Haras Maria

16.10.1932

22.05.2016

12

Kubisz Joachim

08.01.1956

13.07. 2016 –parafia W. NMP wRaciborzu.

13

Swierczek Maria

25.08.1929

29.07.2016

14

Knappik Anny

12.05.2016

12.08.2016 (Niemcy)

15

Widok Józef

07.02.1941

31.08.2016

16

Chmielorz Krystyna

14.10.1939

13.10.2016

17

Cuber Elżbieta

28.12.1933

21.11.2016

18

Restel Edeltrauda

28.09.1937

19.12.2016

19

Ginalski Tadeusz

09.12.1931

9.12.2016- parafia OO. Franciszkanóww Raciborzu

20

Wranik Karol

14.02.1937

19.12.2016

 

 

6. Sakrament bierzmowania w dniu 20 maja 2016 roku przyjęło 21 uczniów i uczennic klasy III gimnazjum:

L .p.

Chłopcy

Dziewczęta

1

Gołuchowski Szymon Chodenko Marta

2

Grzegorczyk Simon Chruściel Marta

3

Handziuk Artur Gębarowska Patrycja

4

Kulpa Tomasz Henkelman Wiktoria

5

Koziarski Robert Kocur Katarzyna

6

Urbiński Adam Nowak Natalia

7

Swienty Dominik Rygielska Oliwia

8

Strzempczyk Dawid Smuda Nikol

9

Pierzchała Karol Staniszewska Oliwia

10

Platschek Michał Wieczorek Anna

11

Zajonz Sara

 

 

Zestawienie ilości udzielonych sakramentów świętych

(lata 2010 - 2016):

Chrzest święty: w roku 2010 - 17 ; w roku 2011 - 13 ; w roku 2012 - 12

w roku 2013 - 11; w roku 2014 - 21; w roku 2015 – 18; w roku 2016 - 20.

Pierwsza Komunia święta: w roku 2010 - 17 ; w roku 2011 - 11 ;

w roku 2012 - 12 ; w roku 2013 - 14 ; w roku 2014 - 14; w roku 2015 - 18;

w roku 2016 - 16.

Sakrament małżeństwa: w roku 2010 - 7 ; w roku 2011 - 7 ;

w roku 2012 - 6 ; w roku 2013 - 5 ; w roku 2014 - 8; w roku 2015 – 6,

w roku 2016 - 8

Sakrament bierzmowania: w roku 2010 - 26 ; w roku 2011 - 25

w roku 2012 - 22 ; w roku 2013 - 13 ; w roku 2014 - 29; w roku 2015 – 17;

w roku 2016 - 21.

Pogrzebani na naszym cmentarzu parafialnym w Ocicach (nowe

groby): w roku 2010 - 15 ; w roku 2011 - 18 ; w roku 2012 - 14 ; w roku

2013 - 15 ; w roku 2014 - 18; w roku 2015 - 16; w roku 2016 - 20.