Parafia p.w. Św. Józefa

Racibórz - Ocice

 

  POWRÓT

 

 
 

 

                                                                                                                                                                         

 

 

O G Ł O S Z E N I A   D U S Z P A S T E R S K I E
 

                                   

 

               

 

 

1. Spowiedź święta przed Pierwszym Piątkiem miesiąca października:

- dla dorosłych od 2 do 6 października:

rano od godz. 6.30 do 7.00

wieczorem o godz. 17.30 podczas modlitwy różańcowej

- dla dzieci w środę 4 października:

klasy IV i V o godz. 16.00;

klasy VI i VII o godz. 16.30.

2. Spowiedź święta przed uroczystością Wszystkich Świętych i wspomnieniem zmarłych:

- dla dorosłych od 30 do 31 października

rano od 6.30 do 7.00

wieczorem o godz 17.30 podczas modlitwy różańcowej.

- dla dzieci we wtorek 31 października:

klasa IV i V o godz.17.00;

klasa VI i VII o godz.17.30.

3. Spotkania katechetyczne:

- w każądą środę po mszy świętej szkolnej, dla dzieci klasy III, które przygotowują się do I Komunii Świętej

- 6 października o godz. 18.00 msza święta, dla młodzieży szkół średnich, a po mszy spotkanie w salce

- 16 października spotkanie rodziców młodzieży klasy VI, która przygotowuje się do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Obecność obowiązkowa.

- 18 października spotkanie rodziców dzieci kl. III które przygotowują się do I Komunii św.

- 20 października o godz. 18.30 młodzieży klasy VII która przygotowuje się do przyjęcia sakramentu bierzmowania:

- 27 października o godz. 18.30 młodzież klasy VI która przygotowuje się do przyjęcia sakramentu bierzmowania:

4. Katecheza dla dorosłych w drugą (8.10.) i trzecią (22.10.) niedzielę miesiąca po różańcu.

5. Dnia 13 października nabożeństwo fatimskie o godz. 20.00 !

6. W niedzielę 15 października o godz. 12.00 złożymy ofiarę mszy świętej za budowniczych naszej świątyni (kiermasz), szczególnie za kapłanów ks. Ulitzka i ks. Gade, ks. Wyciska, a także za zmarłych i żyjących ofiarodawców oraz wszystkich tych, którzy przyczynili się do powstania świątyni, a także tych, którzy obecnie troszczą się o nią i nie szczędzą swoich sił i ofiar na jej rzecz. Po Mszy św. pójdziemy z procesją na cmentarz, a następnie do miejsca, gdzie nastąpi otwarcie Izby Pamięci Ks. Prałata Gade i historii naszej parafii.

7. Zbiórka złomu w sobotę, 21 października od godz. 8.00. Pozyskane środki zostaną poraz kolejny przeznaczone na remont naszej świątyni – schody.

8. W okresie od 22 do 28 października przypada Tydzień Misyjny. W tym czasie modlić się będziemy szczególnie w intencji misji świętych.

9. W niedzielę Misyjną 22 października (również w sobotę poprzedzającą tę niedzielę) pobłogosławię samochody i ich kierowców ku czci św. Krzysztofa - patrona kierowców. Złożone z tej okazji ofiary, tak jak w ubiegłych latach przekażemy na zakup środków transportu dla misjonarzy. Całe dzieło prowadzi Miva Polska - organizacja przy Episkopacie Polski wspierająca polskich misjonarzy.

10. Kolekty i zbiórki w miesiącu październiku na mszach świętych niedzielnych i w soboty wieczorem:

- 1 października kolekta na Seminarium Duchowne i inne instytucje diecezjalne,

- 15 października przed kościołem na rzecz Fundacji Nowego Tysiąclecia, która wspiera dzieci zdolne z biednych rodzin. Jest to dzieło prowadzone pod patronatem Episkopatu Polski.

- 22 października kolekta na Misje Święte.

- 22 października zbiórka na środki transportu dla misjonarzy naszej diecezji, przy okazji błogosławieństwa samochodów i ich kierowców po mszach świętych, tzw. jeden grosz za jeden szczęśliwie przejechany kilometr.

- 29 października - zbiórka przed kościołem na pokrycie wykonanych schodów świątyni.

- 1 listopad - zbiórka przed kościołem na pokrycie kosztów zużytej wody na cmentarzu zużytą w tym roku.

11. Zachęcam do nabywania kalendarzy na 2024 rok:

- diecezjalnych - dochód przeznaczony zostanie na dom Samotnej Matki w Opolu prowadzony przez Caritas Diecezji Opolskiej

- misyjnych - dochód przeznaczony zostanie na Misje święte.

12. Na rok 2024 można już zamawiać intencje Mszy świętej.

13. Nadal przypominam o obowiązku przedłużenia miejsc na cmentarzu na kolejne 20 lat. W przypadku nie dokonania takiego przedłużenia, miejsce grobowe zostanie wykorzystane do ponownego pochówku, a prawo jego dzierżawienia powierzone innej osobie.

14. Bóga zapłać za wspólną modlitwę dziękczynną (dożynkową), za złożone ofiary, koronę dożynkową i ofiarowane płody rolne.

14. Składam serdeczne BÓG ZAPŁAĆ wszystkim tym parafianom, którzy złożyli dotychczas swoje kolejne ofiary na remont naszej świątyni, zarówno do koszyczka przed kościołem jak i na nasze konto inwestycyjne. Dziękuję za zrozumienie i odzew serca. Drodzy parafianie, mam świadomość, że tylko dzięki łaskawości i woli Bożej, i Waszej ofiarności uda się nam dojść do wyznaczonego celu.

 

Nasze konto parafialne -  na remont kościoła:

Bank Spółdzielczy Oddział Racibórz nr 34 8475 0006 2001 0009 9307 0001.

 

Podziękowanie

Składam serdeczne Bóg zapłać wszystkim, którzy wpłacili i wpłacają swoje ofiary parafialne na codzienne utrzymanie naszej parafii.
Podziękowanie kieruję także do tych parafian, którzy czynią to poprzez złożenie jej do koszyczka, uczestnicząc we mszach świętych w kościele.

Zwracam się szczególnie do tych parafian, którzy takiej możliwości nie mają, np. przebywają za granicą, aby swoje ofiary na funkcjonowanie parafii,
w miarę możliwości składali poprzez wpłaty na konto naszej parafii.

Konto bankowe do wpłat na aktualne utrzymanie parafii:

Bank PKO BP I O/Opole

nr konta: 12 1020 3668 0000 5102 0341 3523

Parafialny Zespół CARITAS wraz z księdzem Proboszczem

serdecznie dziękuje wszystkim, którzy pomogli w organizacji tegorocznego festynu,

który odbył się w dniu 25.06.2023 r.

Poczynając od firm sponsorujących wsad do kotła i grilla, firm sponsorujących napoje, użyczających sprzętu i parasoli.

Wszystkim darczyńcom, którzy uświetnili naszą loterię fantową poprzez przekazanie: środków czystości, słodyczy, artykułów spożywczych,
owoców, odzieży, pięknych gadżetów, bonów i wszystkiego czego nie udało się wymienić.

Dziękujemy za wpłaty na konto środków pieniężnych.

Dziękujemy za sponsorowanie wynajmu urządzeń sporządzania waty cukrowej i popcornu.

Wielkie podziękowanie i serdeczne Bóg zapłać Zarządowi i sportowcom naszego klubu LKS Ocice, którzy sprawnie i z życzliwością pomogli
stawiać namioty i stoły.

Dziękujemy chórowi Echo przy Spółdzielni Mieszkaniowej Nowoczesna, który swoim występem uświetnił nasze biesiadowanie przy stole.

Dziękujemy przedstawicielom Zespołu Szkolno-Przedszkolnego za zaangażowanie, za przygotowanie pięknego występu przedszkolaków.

Wielki ukłon w stronę przedstawicieli Rady Rodziców za ofiarny i bezinteresowny wkład poprzez uatrakcyjnienie dzieciom zabawy: malowania buziek,
tworzenie czarownych warkoczyków i obsługę urządzeń.

Dziękujemy naszym gospodyniom za upieczenie ciast, wszystkim, którzy pomagali przy wydawania posiłków i fantów, za użyczenie samochodów
do przewozu sprzętu oraz każdemu, który jest życzliwy i wspiera nas, choćby swoją obecnością, modlitwą, dobrym słowem czy gestem.

Dziękujemy naszemu ocickiemu kucharzowi za ogromną pracę, czynny udział, menu i kierownictwo kuchnią polową.

Dziękujemy księdzu Proboszczowi oraz wszystkim i każdej z osobna dziewczynie z Parafialnego Zespołu Caritas za włożony trud,
zaangażowanie i poświęcony czas w to nasze wspólne dzieło.

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w tegorocznym festynie wnosząc swój wkład, którego dochód przeznaczony zostanie na pomoc
osobom i rodzicom w trudnych sytuacjach życiowych.

Szczęść Boże !

 

 

 

 

 

Pielgrzymka Obrazu Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej
po rodzinach naszej parafii według kolejności
następujących po sobie ulic:

 

 Ulica

ul. Kołłątaja – Wesoła – Kolonialna – Tuwima - Wałbrzyska - Opawska - Ks. Gade - Mała – Wrocławska - Dolna - Gdańska - Górna.

Koordynator - w razie pytań kontakt:
Norbert Zajonz - 727241001;
Zofia Sobiś – 664670201.

 

ul. Osiedleńcza - Francuska - Czeska - Bułgarska, Słowacka - Szczecińska - Koszalińska.

Koordynator- w razie pytań kontakt:
 Dorota Szewczuk – 782322161;
Brygida Fichna - 695360022.

ul. Chorwacka - Węgierska - Wiejska - Senatorska - Gruntowa.

(Górne Ocice).

Koordynator - w razie pytań kontakt:
Małgorzata Herber – 519742519.

ul. Nowy Zamek - Włoska - Litewska.

Koordynator - w razie pytań kontakt:
Małgorzata Herber – 519742519.

 

                                                                      

 

Terminarz uroczystości I Komunii Świętej i

Rocznicy I Komunii Świętej w latach 2024 2026

 

ROK

2024

2025

2026

I Komunia Święta

19maja godz. 9.30

18maja godz. 9.30

24maja godz. 9.30

        Rocznica Pierwszej Komunii     

          Świętej

26maja godz. 9.30

25maja godz. 9.30

31maja godz. 9.30

 

 

Zestawienie ilości udzielonych sakramentów świętych i pogrzebów

w latach 2018 - 2022)

 (stan na dzień 24.12.2022)

 

Sakramenty

2018

2019

2020

2021

2022

Chrzest święty

20

12

15

13

12

Pierwsza Komunia Święta

29

0

12

11

18

Bierzmowanie

12

13

27

0

33

Sakrament Małżeństwa

7

1

7

6

2

Pogrzebani na naszym cmentarzu parafialnym z naszej i innych parafii

18

22          (18 z naszej parafii)

26         (18 z naszej parafii)

32               (28 z naszej parafii)

22

 

 

 

 

Parafialne numery kont:

1. Na utrzymanie parafii : 12 1020 3668 0000 5102 0341 3523 w Banku PKO BP I O/Opole

2. Na remont kościoła 34 8475 0006 2001 0009 9307 0001 w Banku Spółdzielczym oddz. Racibórz 

3. Na Parafialny Zespół Caritas
77 8475 0006 2001 0009 9307 0003 w Banku Spółdzielczym oddz. Racibórz

 

 

 

 

 

Drodzy Parafianie!

Pragniemy poinformować o zamyśle utworzenia izby poświęconej pamięci
Prałata Bernharda Gade - proboszcza parafii w latach 1938 -1990
w pomieszczeniach pod naszym kościołem. W stosownym terminie będziemy prosić o czynne zaangażowanie
i włączenie się do tego dzieła poprzez fizyczną pomoc przy pracach remontowo – naprawczych pomieszczeń.

                                                                                         Szczęść Boże!

                                                    Z ramienia Rady Parafialnej Danuta Hopko

 

 

 

Odnowione w 2022 roku naczynia liturgiczne naszej parafii.

(krótki rys  historyczny).

 

Kielich Konsekracyjny - Wykonany w 1938 r.  przez mistrza złotnictwa z Wrocławia Ericha Adolfa. Kielich wykonano w całości ze srebra próby 800 i pozłocono.
Pod czaszą znajdują się ułożone w formie winogron naturalne kamienie – ametysty. Parament ten zafundował dla naszego kościoła ks. Prał. Carl Ulitzka,
bez wątpienia użyto go podczas konsekracji naszej świątyni w 1938 r. Warto wspomnieć,  że ks. Ulitzka zafundował również taki sam kielich Kościołowi
św. Mikołaja w Raciborzu, gdzie do dziś się znajduje.

 

Kielich prymicyjny ks. Prał. Bernarda Gade - Jest to bez wątpienia najstarszy przedmiot znajdujący się w naszej świątyni, ma bowiem ponad 300 lat
i pochodzi z XVIII w. Nie wiadomo z jakiej pochodzi pracowni złotniczej, prawdopodobnie wykonany na Śląsku lub w Czechach. Bogato wykonany posiada charakterystyczny dla kielichów z tej epoki koszyczek, na którym mocowana jest czasza, podstawa ma kształt kwiatu. Boki podstawy są ażurowe i zdobią je motywy roślinne. Na stopie umieszczono wizerunek krzyża świętego oraz wizerunek NMP z dzieciątkiem. Na uwagę zasługuje węzeł , który posiada ozdoby
w kształcie kwiatów oraz znajdujące się obok litery A i
Ω
. Kielich jest zaopatrzony w pruską pieczęć podatkową z 1809 - 1812,
wynika to z podatku jakim zostały w tym czasie w wyniku kasat obłożone dobra kościelne przez króla Fryderyka Wielkiego.

Ks. Prał. Bernard Gade otrzymał go w Mikulczycach jako kielich prymicyjny w 1935 r. Kielich wykonano z mosiądzu.

 

Kustodia - Pochodzi z lat 20 XX w. na co wskazuje charakterystyczny krzyż, którym jest zwieńczona, została wykonana z mosiądzu i posrebrzona.
Srebro szybko czarnieje, więc podczas renowacji podjęliśmy decyzję o jej pozłoceniu , oraz przystosowaniu jej do przechowywania
melchizedeka (naczynie wkładane do monstrancji przytrzymujące Hostię Świętą) z dużej monstrancji.

 

Mała monstrancja - Wykonana w 1938 roku w pracowni złotniczej Ericha Adolfa we Wrocławiu. Podarowana naszemu Kościołowi przez ks. Prał. Carla Ulizkę. 
Jest częścią kompletu konsekracyjnego składającego się z kielicha, pateny, cyborium, które były używane podczas konsekracji naszej świątyni w 1939 r. Wykonana w całości ze srebra próby 800 i pozłocona. Składa się z podstawy w kształcie koła z cylindrycznym uchwytem. Monstrancja posiada typowy
dla tego artysty kształt krzyża z prostymi promieniami w kształcie okręgu podzielonego na cztery części. Posiada ona melchizedek w kształcie
półksiężyca zakończony krzyżem
.

 

Wielka monstrancja - Dokładna data jej powstania nie jest znana, prawdopodobnie pochodzi z końca XIX w.  Została wykonana przez światowej
sławy firmę Krieg & Schwarzer Meintz Germany. Monstrancja wykonana w całości ze srebra, pozłocona i wysadzana naturalnymi kamieniami.
Przedstawia Chrystusa Króla z rozpostartymi rękami, na którego piersi znajduje się miejsce na Hostię Świętą. Szata i korona są bogato zdobione kamieniami.
Za Chrystusem widoczne są promienie, u swej podstawy zdobione kamieniami i motywem kwiatowym. Całość zwieńczona jest krzyżem.
Zakres prac wykonanych przy jej renowacji jest bardzo szeroki, była bowiem w trzech miejscach pęknięta, brakowało też jednego kamienia.
Na uwagę zasługuje to, iż w podstawie ukryta była kartka z informacją, że 3.09.1937 r. monstrancja została wyczyszczona przez Sebastiana Erkelta,
karteczka pisana była pismem gotyckim, którego odczytania dokonał p. Paweł Newerla. Na odwrocie karteczki była informacja, że następna reparacja
odbyła się w Krakowie w 1963 roku i została przeprowadzona przez firmę F. Batko. Nie wiadomo w jaki sposób monstrancja trafiła do Ocic.
Pierwsze jej udokumentowane zdjęcie pochodzi z 1959 roku; wykonano je podczas prymicji ks. Huberta Mikołajca .
Monstrancję  prawdopodobnie sprowadził do  naszej parafii przez swojego brata ks. Prał. Bernard Gade.

 

Kadzielnica - trybularz wraz z łódką został wykonany w drugiej połowie XIX w. Przez złotnika J. Hoeptnera u. Comp. We Wrocławiu.
Materiał to srebro próby 800. Kadzidło zostało odkupione w 1938 roku, w ten sposób znalazło się ono w Ocicach.
Używane jedynie podczas największych świąt w roku.

Wszystkie prace renowacyjno - konserwatorskie zostały wykonane w pracowni Pana Szymona Żebrowskiego w Raciborzu i sfinansowane z ofiar parafian.

 

                                                                                                          Beniamin Zajonz

 

                                                                                                              

   Zachęcamy do słuchania radia DOXA

                          

                   

 

   

                                      www.doxa.fm

L I S T   Z   L I B A N U

Drodzy Bracia i Siostry w Jezusie Chrystusie.

 

Nasi partnerzy w wierze katolickiej i świadectwo dla naszego Pana Jezusa Chrystusa, Pokój niech będzie z wami z Libanu.

Piszemy do Was, Bracia i Siostry, by podzielić się naszymi codziennymi wyzwaniami w Libanie.
Ten mały kraj, określony przez papieża Jana Pawła II jako "orędzie", walczy obecnie, i to o wiele bardziej niż kiedyś,
o kontynuowanie swojej misji i zachowanie istnienia. Nasz mały kraj, skupiający dwie religie monoteistyczne (chrześcijaństwo i islam),
podzielone na różne 18 wyznania, od października boryka się z wielowarstwowym kryzysem 2019.

Kryzys gospodarczy: od października 2019 r. Liban wszedł w fazę najgorszego kryzysu finansowego.
Rząd libański przez kilka lat pożyczał pieniądze i oszczędności Libańczyków z banku centralnego i wypłacał je na działania korupcyjne i oszustwa.
Na początku października 2019Libańczycy nie mogli wypłacić swoich pieniędzy i oszczędności z banków.
Równocześnie rozpoczęła się dewaluacja funta libańskiego, ponieważ bank centralny zwiększył dodruk waluty krajowej w odpowiedzi na to,
że ludzie domagają się swoich pieniędzy. Z powodu dewaluacji płaca minimalna spadła z 420 dolarów w październiku 2019 roku
do 25 dolarów w grudniu 2021 roku. W związku z tym szeroki odsetek obywateli Libanu stał się oficjalnie poniżej linii ubóstwa.
Libańscy chrześcijanie (głównie maronici) są częścią narodu libańskiego, który cierpi i walczy o przetrwanie.

W
rzeczywistości wiedzą, że to, co się z nimi dzieje, nie jest tylko wynikiem korupcji i problemów gospodarczych.
Płacą oni rachunki za konflikt ideologiczny pomiędzy USA i UE z jednej strony, Francją, Rosją i Chinami z drugiej.
Maronici przez cały czas swojej historii walczyli i radzili sobie z różnymi rodzajami niesprawiedliwości, aby pozostać w Libanie,
ponieważ jest to ich ostatnie schronienie, gdzie mogą swobodnie żyć swoją wiarą i wyrażać swoją tożsamość.
Chociaż wielu młodych ludzi emigruje w poszukiwaniu lepszej przyszłości, większość maronitów jest przywiązana do swojej ojczyzny.
Jest to dla nich ziemia świętych (Chai-be, l Rafka, Nimatullah, Stephen... ).
Jest to ziemia, na której chcieliby umrzeć jak ziarno pszenicy, aby wydać wiele nasion.

Oprócz kryzysu gospodarczego, libańskie ministerstwo zdrowia publicznego potwierdziło pierwszy przypadek 19 COVID- 21 lutego. 2020.
Pandemia doprowadziła do kilku kwarantann, zwiększyła stopę bezrobocia, która osiągnęła 60 % populacji.

Uchodźcy syryjscy i palestyńscy: Liban gości obecnie ponad 2 miliony uchodźców syryjskich oraz 200.000 uchodźców palestyńskich.
Libańczycy wierzą w prawo ludzi do ucieczki od opresji i niesprawiedliwości. Jednak ogromna liczba uchodźców,
która stanowi połowę libańskiej populacji, wpłynęła negatywnie na gospodarkę, zmniejszyła się ilość wolnych miejsc pracy dla Libańczyków
i zwiększyło presję na infrastrukturę, a także w
ybuch w Bejrucie: ta śmiertelna i przerażająca eksplozja zniszczyła wiele firm
 i odcięła na kilka miesięcy tranzyt i pomoc zagraniczną. Ponadto, dała początek traumatycznym utrapieniom spowodowanym różnymi przyczynami:
śmierć rodzeństwa, przyjaciół, kolegów... , zniszczenie domów, szkół i miejsc pracy, nieodwracalne rany, traumatyczne sceny,
niepewność i przemoc wspomagana (wirtualna poprzez media społecznościowe lub bezpośrednia) ...
W rzeczywistości, to wydarzenie gwałtownie zmniejszyło odporność ludzi i zwiększyło potrzebę duchowego przewodnictwa i opieki psychologicznej.

Jako księża i klerycy, oprócz wysiłków libańskich instytucji kościelnych, prowadzimy regularne wizyty w ubogich rodzinach w parafiach.
Obecnie posługujemy w parafii św. Antoniego w Fouwara. Fouawara to mała wioska na górze Liban, położona na wysokości 800 m n.p.m.
Jej mieszkańcy to chrześcijańscy maronici. Wioska ta została zburzona podczas libańskiej wojny domowej.
Dziesiątki jej synów i córek zostało zabitych, a reszta uciekła do innych regionów chrześcijańskich.
Pod koniec wojny ludzie zaczęli wracać do miasteczka i świadczyć o Chrystusie.

W
naszej szczególnej misji w tej parafii odnotowaliśmy następujące pilne potrzeby: dzieciom brakuje mleka, co prowadzi do niedożywienia,
 niedoboru białka i witamin. Cena 1 kg mleka wynosi 12.56 $, co stanowi około połowę płacy minimalnej, która obecnie wynosi 25 $.
- rodziców nie było stać ...dla swoich dzieci. 70 % dzieci spędzić cały dzień w szkole, nie jedząc nic, nawet przekąsek.
Ludziom brakuje kilku podstawowych leków (na cukrzycę, nadciśnienie... ). Niektóre z nich już nie istnieją, inne można odzyskać,
ale ich koszt stał się nie do udźwignięcia ze względu na dewaluację. Libański system rządowy nie pokrywa już kosztów opieki medycznej.
Ludziom brakuje oleju do ogrzewania, szczególnie w zimie. Cena 20 litrów ropy wynosi 14 dolarów,
co stanowi ponad połowę minimalnej płacy,
która obecnie wynosi 25 dolarów.

Bracia i siostry, Solidarność jest najlepszym wyrazem człowieczeństwa! Wasze modlitwy i wsparcie są wysoko cenione! J
esteśmy świadomi, że wszystkie kraje stoją przed wieloma wyzwaniami związanymi z kryzysem COVID.
Jednak jako maronici oczekujemy na solidarność naszych braci i sióstr w wierze, abyśmy mogli kontynuować nasze świadectwo
o Chrystusie i Jego Ewangelii w tym szczególnym kraju.

 

 

  

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Informujemy, że w naszej parafii sposób przetwarzania danych osobowych jest zgodny z obowiązującym prawem kanonicznym.

W związku z wprowadzeniem prawa o ochronie danych osobowych prosimy, aby wszelkie dokumenty (akty chrztów, bierzmowania, małżeństwa, zaświadczenia
dla chrzestnych itp) odbierać osobiście, ewentualnie poprzez osobę upoważnioną pisemnie (z wyjątkiem zaświadczeń dla chrzestnych - tutaj prosimy o osobistą obecność). Istnieje możliwość wysłania takich dokumentów, ale do parafii zamieszkania osoby zainteresowanej, gdzie mogą być odebrane.

Publikowanie zapowiedzi, intencji Mszalnych itp. informacji na ogłoszeniach, w gazetce, na stronach internetowych nie narusza obowiązującego prawa.

 

                                                                  Wzór upoważnienia:

 

                                                                             . . . . . . . . . . . . . . . . . . dnia . . . . . . . . . . . . . .

Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Józefa

w Raciborzu

 

Upoważnienie do odbioru dokumentów

 

Ja…………………………………………..…………………….…… (imię i nazwisko)

legitymująca/cy się dowodem osobistym numer ………………...…….……………….,

upoważniam…………………………………………………….…………(imię i nazwisko),

legitymującą/go się dowodem osobistym o numerze …………………….………….,

do odbioru ………………………………………………………………………………. . . . . . . .

(wpisać rodzaj dokumentu, np. Aktu chrztu, oraz ewentualnie: mojego syna/córki, imię nazwisko)

 

 

                                ....................……………………………

                                                                                     (własnoręczny podpis osoby udzielającej upoważnienia)

 

 

 

 

 

REGULAMIN  CMENTARZA  PARAFIALNEGO

 PRZY KOSCIELE ŚW. JÓZEFA W RACIBORZU - OCICACH.

 

Kościół zawsze uważał cmentarze, grobowce, jak i poszczególne mogiły, gdzie spoczywają ciała zmarłych, za miejsca święte.
Prawo kanoniczne określa: „miejscami świętymi są te, które przez poświęcenie lub błogosławieństwo, dokonane wg przepisów
ksiąg liturgicznych, przeznacza się do kultu Bożego lub na grzebanie wiernych” (KPK, Kan 1205). Cmentarz jest miejscem ciszy,
modlitwy i zadumy, należy więc zachować spokój i uszanować jego świętość. Wierni, których Bóg powołał do siebie oczekują
tutaj na dzień zmartwychwstania.

 

1. Cmentarz   jest własnością Parafii.

2. Administratorem cmentarza jest Ksiądz Proboszcz, który zarządza nim samodzielnie.

3. Cmentarz jest otwarty wiosną i latem od godz. 8.00 do 20.00, a jesienią i zimą od godz. 8.00 do nastania zmroku.

4. Dzieci w wieku do lat 7 mogą przebywać na terenie cmentarza tylko pod opieką dorosłych.

5. Cmentarz należy utrzymywać jako teren zielony o założeniu parkowym. Zieleń na cmentarzu podlega ochronie przed niszczeniem.
Sadzenie lub wycinanie drzew może nastąpić tylko za zgodą administratora w wypadkach uzasadnionych racjonalną gospodarką
zadrzewieniem oraz zgodnie z planem zagospodarowania terenem cmentarza.

6. Wszelkie prace związane z tzw. małą architekturą (drzewostan, otoczenie grobu) powinny być zgodne z planem zagospodarowania terenu cmentarza.

7. Należy uzyskać zgodę administratora na wszelkie prace prowadzone na cmentarzu, w szczególności na ekshumacje zwłok,
budowę nowego pomnika, remont pomnika, likwidacje grobu, wykonywanie betonowych lub z płytek podestów i obejść wokół grobów,
stawianie ławek, sadzenie drzewek czy krzewów wysokopiennych .

8. Kamieniarz wykonujący prace na cmentarzu musi posiadać pisemną zgodę od administratora na jej wykonanie.

  9. Zabrania się jeżdżenia na terenie cmentarza rowerami i innymi pojazdami, chodzenia po trawnikach i grobach oraz wprowadzania psów
i innych zwierząt.

 10. Czas i rodzaj pogrzebu, rodzaj grobu, miejsce na cmentarzu uzgadnia się z administratorem cmentarza w kancelarii parafialnej, gdzie należy przedłożyć oryginał aktu zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego.

 11. Na cmentarzu można zarezerwować miejsca na przyszły pochówek po uprzednim  opłaceniu miejsca.

 12. Przez opłatę rezerwacyjną  nie nabiera się praw własności do opłaconego miejsca, a jedynie staje się jego użytkownikiem na 20 lat.

 13. Jeżeli po 20 latach użytkownik nie dokona w terminie 1 roku dalszego przedłużenia rezerwacji przez złożenie opłaty, to administrator traktuje to jako rezygnację z dalszego użytkowania grobu. Z czynności związanych z likwidacją grobu sporządza się protokół.

 14. Grób ziemny nie może być użyty do ponownego pochowania zmarłego przed upływem 20 lat. Po 20 latach  ponownie można użyć grobu do pochowania, chyba, że zainteresowana osoba udowodni do tego swoje prawo i uiści opłaty (tzw. pokładne).

 15. Dysponent grobu – osoba, która opłaciła miejsce grobowe  jest zobowiązana do stałej troski o stan i wygląd grobu, nagrobka oraz bezpośredniego jego obejścia.

 16. Wysokość  opłat cmentarnych nie przekracza opłat ustalonych dla cmentarzy komunalnych znajdujących się w okolicy cmentarza parafialnego. Dotyczy to także opłat za postawienie nagrobka, czy pomnika.

 17. W sprawach wątpliwych należy stosować się do przepisów ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych  z dnia 31 stycznia 1959 roku z późniejszymi zmianami, rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z 20 października 1970 w sprawie cmentarzy , prowadzenia ksiąg cmentarnych oraz chowaniu zmarłych i instrukcji synodalnej o cmentarzach grzebalnych z 2005 roku.

 

       PROGRAM "RODZINA RODZINIE"

www.rodzinarodzinie.caritas.pl

SPOSÓB REALIZACJI PROJEKTU PRZEZ CARITAS POLSKA

Program „Rodzina Rodzinie” przygotowany został przez Caritas Polska. Partnerami programu Caritas Polska są: Caritas Liban, Caritas Aleppo oraz misja Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi w Aleppo, reprezentowana przez siostrę Urszule Brzonkalik.

Wszystkie te podmioty zajmują się bezpośrednią pomocą dla ofiar wojny w Syrii, przy czym Caritas Liban wspiera także ubogich Libańczyków, pogrążonych w nędzy wskutek napływu uchodźców syryjskich do Libanu. Pomocą zostają objęte rodziny bez względu na wyznanie, są to więc zarówno chrześcijanie jak i muzułmanie.

Na prośbę Caritas Polska partnerzy przygotowują informacje dot. rodzin potrzebujących wsparcia. Są to informacje dot. liczby członków rodziny, sytuacji rodziny, potrzeb edukacyjnych dzieci, hospitalizacji członków rodziny oraz o rodzinnym budżecie. Jeśli rodzina się godzi, otrzymujemy także zdjęcie i nazwisko. Często rodziny, szczególnie chrześcijańskie, boją się przekazywać zdjęć i nazwisk. W takim przypadku umieszczamy w internecie imię głowy rodziny z pierwszą litera nazwiska, lub jedynie imię głowy rodziny.

Caritas Polska podpisuje z partnerami umowę na realizację pomocy, oznacza to, iż za bezpośrednie przekazanie pomocy i dokumentację odpowiedzialni są partnerzy. Partnerzy przekazują do Caritas Polska informacje dotyczące budżetów rodzinnych, rodziny otrzymają więc wsparcie finansowe, dostosowane do praktyki lokalnej – lokalna waluta bądź USD.

Partnerzy zobowiązali się, że w przeciągu okresu wsparcia – czyli pół roku, pozyskają od rodzin informacje zwrotne w formie podziękowania, zdjęć, które my umieścimy w internecie, tworząc budującą się historię rodziny.

Caritas Polska na potrzeby akcji potrąca z kwot wsparcia środki pośrednie w wysokości do 9% celem wynagrodzenia pracowników w Libanie oraz w Aleppo, których zadaniem jest pozyskiwanie informacji o rodzinach, pozyskanie zdjęć oraz informacji dot. sytuacji rodziny, która otrzymuje wsparcie. Z tych środków opłaceni są również dwaj pracownicy zaangażowani w obsługę projektu w Polsce (18 h na dobę wprowadzanie danych) oraz promocja projektu – plakaty, ulotki, grafiki internetowe i inne.

Wszelkie szczegółowe informacje o programie można uzyskać u rzecznika prasowego Caritas Polska tel. 510235802 rzecznik@caritas.pl

 

 

 

INSTRUKCJA

Program Rodzina Rodzinie polega na objęciu wsparciem rodzin poszkodowanych w wyniku konfliktu zbrojnego w Syrii przez osoby, rodziny, wspólnoty, parafie, diecezje oraz zgromadzenia zakonne w Polsce. Chcielibyśmy pomoc uczynić spersonalizowaną w nawiązaniu do tego co mówił Papież Franciszek: „Uchodźcy to nie liczby, tylko osoby, które mają twarze, imiona i historie życia i odpowiednio do tego należy ich traktować”.

Komu pomagamy?

1.       Potrzebującym Syryjczykom w Aleppo w Syrii

2.       Uchodźcom z Syrii w Libanie

3.       Ubogim Libańczykom dotkniętym kryzysem uchodźczym 

 

 Jak można pomóc?

Każde środowisko, wspólnota czy dowolna osoba może wesprzeć rodziny syryjskie i libańskie za pośrednictwem strony internetowej


 
www.rodzinarodzinie.caritas.pl

 

 Zadeklaruj dowolną kwotę pomocy przez 6 miesięcy (nie mniej niż 20zł)

 

 

Dokonaj jednorazowej wpłaty w dowolnej wysokości.


Nie musisz podejmować długofalowego zobowiązania, żeby włączyć się w pomoc dla potrzebujących rodzin.
Twoja wpłata zostanie przeznaczona na uzupełnienie brakujących środków dla rodzin
lub objęcie pomocą kolejnych poszkodowanych. Wpłaty możesz dokonać po
przez stronę internetową  www.rodzinarodzinie.caritas.pl
lub
 wykonać standardowy przelew na podany niżej numer konta. Jako tytuł przelewu należy wpisać „Rodzina rodzinie”.

 

 

Konto bankowe

 

PL 77 1160 2202 0000 0000 3436 4384

Bank Millennium S.A.
Departament Bankowości Przedsiębiorstw
ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa
SWIFT: BIGBPLPW

 

 Zainteresowani mogą pobrać również instrukcje pomocy
u Przewodniczącej Caritas Parafii św. Józefa  pod nr telef. 696853129.

 


 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------

-----------------------

Modlitwa do Jezusa naszego Króla i Pana.

Jezu Chryste, Królu Wszechświata, Panie nasz i Boże,

Odkupicielu rodzaju ludzkiego, nasz Zbawicielu!

Ty, który mówiłeś, że Królestwo Twoje nie jest z tego świata,

który wzywałeś nas do szukania Królestwa Bożego

i nauczyłeś nas prosić w modlitwie do Ojca: „przyjdź Królestwo Twoje”,

wejrzyj na nas stojących przed Twoim Majestatem.

Wywyższamy Cię, oddajemy Ci cześć i uwielbienie.

Pokornie poddajemy się Twemu Panowaniu i Twemu Prawu.

Świadomi naszych win i zniewag zadanych Twemu Sercu

przepraszamy za wszelkie nasze grzechy i zaniedbane dobro.

Wyrażamy naszą skruchę i prosimy o zmiłowanie.

Przyrzekamy zabiegać o pomnożenie Twojej Chwały,

dziękować za nieskończone Miłosierdzie, które okazujesz z pokolenia na pokolenie, wiernością i posłuszeństwem odpowiadać na Twoją Miłość.

Boski Królu naszych serc, niech Twój Święty Duch, wspiera nas w realizacji tych zobowiązań, chroni od zła i dokonuje naszego uświęcenia.

Niech pomaga nam porządkować całe nasze życie i posłannictwo Kościoła.

Króluj nam Chryste! Króluj w naszej Ojczyźnie, króluj w każdym narodzie,

na większą chwałę Przenajświętszej Trójcy i dla zbawienia ludzi.

Spraw, aby nasze rodziny, wioski, miasta i świat cały objęło Twe Królestwo:

królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski, królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju, teraz i na wieki wieków.

 

 

 

AKT ZAWIERZENIA NASZEJ PARAFII

MATCE BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ KRÓLOWEJ POLSKI
z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski

Wielka Boga-Człowieka Matko, Niepokalana Dziewico Maryjo,

Matko Kościoła i Królowo Polski, Matko naszego zawierzenia!

W obliczu Boga, w Trójcy Świętej Jedynego,

oddajemy dzisiaj w Twoją wieczystą i macierzyńską niewolę miłości, naszą parafię, kapłanów, osoby konsekrowane, małżeństwa i rodziny,

ojców i matki, dzieci i młodzież, ludzi starszych, chorych i samotnych,

wspólnoty, grupy i wszystkie dzieci Boże.

Jesteśmy przekonani, że Ty, o Bogurodzico Maryjo, jesteś dla każdego z nas

przedziwną pomocą i obroną na drogach chrzcielnej wierności Chrystusowi.

Oddani Tobie w niewolę pragniemy czynić w naszym życiu osobistym,

rodzinnym i parafialnym nie wolę własną, ale wolę Twoją i Twojego Syna.

Postanawiamy, jak najwierniej naśladować przykład Twojego życia:

Twoją wiarę, nadzieję i miłość, wyrażające się w służbie Bogu i ludziom,

w trosce o zbawienie każdego człowieka.

Matko Boga i człowieka, oddając się Tobie, przyrzekamy coraz bardziej

rozwijać w każdym z nas osobiście przymierze chrzcielne z Bogiem.

Chcemy otwierać się na światło wiary, która rodzi się ze słuchania Bożego Słowa i owocuje świadectwem życia.

Pragniemy głosić Ewangelię przez przykład życia zakorzenionego w Chrystusie i przeżywanego w codzienności, przez zaangażowanie w pracę, kulturę, sztukę i naukę, przez wypełnianie obowiązków rodzinnych i społecznych.

Chcemy stać się budowniczymi pokoju w rodzinie, parafii, Ojczyźnie i świecie.

Przyjmij, nasza Matko i Królowo Polski, ten akt zawierzenia i oddania naszej parafii.

Niech będzie on odpowiedzią na Twoją matczyną miłość

do naszego Narodu i każdego z nas.

Niech w Twoim Niepokalanym Sercu na nowo odsłoni się dla wszystkich

światło zbawczej nadziei.

Amen.

 

 

                                                                   

"Różaniec Rodziców Za Dzieci" - Racibórz – Ocice

1. Róża św. Józef
2. Róża św. Krzysztof

W poprzednim roku 2014 powstała w naszej parafii grupa modlitewna "Rodzice modlą się za swoje dzieci" . Obecnie mamy jedną pełną Różę, a następna zostaje sukcesywnie uzupełniana. Pierwsza grupa jest pod wezwaniem Św. Józefa, druga pod wezwaniem Św. Krzysztofa.  Zachęcam wszystkich rodziców do włączenia się w modlitwę za swoje dzieci.

Poniżej publikuję to, czego wymaga się od nas oraz sens takiej właśnie grupy modlitewnej.

Co zrobić?

1. Zadeklarować się, że będzie się odmawiało jedną, wyznaczoną dziesiątkę różańca dziennie (Ojcze nasz, Zdrowaś... x10, Chwała ....) w intencji jw. dla własnych dzieci i dzieci każdej z tych osób które uczestniczą w róży. - ma to być modlitwa z wiarą - patrz List apostolski Ojca Św. Jana Pawła II "Rosarium Virginis Mariae". Modlimy się u siebie w domu.

2. Po upływie miesiąca następuje zmiana tajemnic różańcowych tj. przesuwamy się o 1 do przodu; np. jeśli odmawiałem 1 radosną, to za miesiąc 2 radosną, a w kolejnym 3 -cią itd., zgodnie z następstwem Różańca św. Osoba która odmawia 1. tajemnicę radosną odmawia również początkowe modlitwy różańca tj. Wierzę w Boga..., Ojcze nasz ... ; 3 x Zdrowaś ... ( o wiarę, nadzieję i miłość) i Chwała Ojcu ... .

3. Zgłosić się do Ks. Proboszcza podając kto się będzie modlił, za kogo, i adres lub inny sposób kontaktu np. telefon). Dbać o swój rozwój duchowy i mówić o tym dziele innym, zachęcać innych do takiej właśnie formy modlitwy za dzieci.

Co uzyskujemy z powodu uczestnictwa w takiej róży?

1. Dajemy najpiękniejszy prezent naszym dzieciom - i to codziennie - wszystkie łaski związane z odmawianiem różańca w róży (wiele, wiele łask) - pełniej wypełniamy 4 przykazanie.

2. Pewność, że zawsze, każdego dnia ktoś modli się za moje dzieci, nawet wtedy, gdy sam zapomnę - jeśli nikt nie zapomni to codziennie za nasze dzieci odmówiony jest cały różaniec!

3. Rozwój naszej osobistej modlitwy, często też rodzice podejmują wspólnie modlitwę za dzieci, jest to okazja do rozpoczęcia wspólnej modlitwy w rodzinie.

 

  

 

 

 

 

Tabela świąt ruchomych
 
Rok Pański Nie-
dziele
Dni pow-
szednie
Popielec Wielka-
noc
Wniebo-
wstąpienie
Pięćdzie-
siątnica
Boże Ciało Tygodnie zwykłe I Niedziela Adwentu
przed Popielcem po Pięćdziesiątnicy
do dnia tygodni do dnia od tygodnia
1990 A II 28 II 15 IV 24 V 3 VI 14 VI 27 II 8 4 VI 9 2 XII
1991 B I 13 II 31 III 9 V 19 V 30 V 12 II 5 20 V 7 1 XII
1992 C II 4 III 19 IV 28 V 7 VI 18 VI 3 III 8 8 VI 10 29 XI
1993 A I 24 II 11 IV 20 V 30 V 10 VI 23 II 7 31 V 9 28 XI
1994 B II 16 II 3 IV 12 V 22 V 2 VI 15 II 6 23 V 8 27 XI
1995 C I 1 III 16 IV 25 V 4 VI 15 VI 28 II 8 5 VI 9 3 XII
1996 A II 21 II 7 IV 16 V 26 VI 6 VI 20 II 7 27 V 8 1 XII
1997 B I 12 II 30 III 8 V 18 V 29 V 11 II 5 19 V 7 30 XI
1998 C II 25 II 12 IV 21 V 31 V 11 VI 24 II 7 1 VI 9 29 XI
1999 A I 17 II 4 IV 13 V 23 V 3 VI 16 II 6 24 V 8 28 XI
2000 B II 8 III 23 IV 1 VI 11 VI 22 VI 7 III 9 12 VI 10 3 XII
2001 C I 28 II 15 IV 24 V 31 V 14 VI 27 II 7 1 VI 9 2 XII
2002 A II 13 II 31 III 9 V 19 V 30 V 12 II 5 20 V 7 1 XII
2003 B I 5 III 20 IV 29 V 8 VI 19 VI 4 III 8 9 VI 10 30 XI
2004 C II 25 II 11 IV 23 V 30 V 10 VI 24 II 7 31 VI 9 28 XI
2005 A I 9 II 27 III 8 V 15 V 26 V 8 II 5 16 V 7 27 XI
2006 B II 1 III 16 IV 28 V 4 VI 15 VI 28 II 8 5 VI 9 3 XII
2007 C I 21 II 8 IV 20 V 27 V 7 VI 20 II 7 28 V 8 2 XII
2008 A II 6 II 23 III 4 V 11 V 22 V 5 II 4 12 V 6 30 XI
2009 B I 25 II 12 IV 24 V 31 V 11 VI 24 II 7 1 VI 9 29 XI
2010 C II 17 II 4 IV 16 V 23 V 3 VI 16 II 6 24 V 8 28 XI
2011 A I 9 III 24 IV 5 VI 12 VI 23 VI 8 III 9 13 VI 11 27 XI
2012 B II 22 II 8 IV 20 V 27 V 7 VI 21 II 7 28 V 8 2 XII
2013 C I 13 II 31III 12 V 19 V 30 V 12 II 5 20 V 7 1 XII
2014 A II 5 III 20 IV 1 VI 8 VI 19 VI 4 III 8 9 VI 10 30 XI
2015 B I 18 II 5 IV 17 V 24 V 4 VI 17 II 6 25 V 8 29 XI
2016 C II 10 II 27 III 8 V 15 V 26 V 9 II 5 16 V 7 27 XI
2017 A I 1 III 16 IV 28 V 4 VI 15 VI 28 II 8 5 VI 9 3 XII
2018 B II 14 II 1 IV 13 V 20 V 31 V 13 II 6 21 V 7 2 XII
2019 C I 6 III 21 IV 2 VI 9 VI 20 VI 5 III 8 10 VI 10 1 XII
2020 A II 26 II 12 IV 24 V 31 V 11 VI 25 II 7 1 VI 9 29 XI
2021 B I 17 II 4 IV 13 V 23 V 3 VI 16 II 6 25 V 8 28 XI
2022 C II 2 III 17 IV 26 V 5 VI 16 VI 1 III 8 6 VI 10 27 XI
2023 A I 22 II 9 IV 18 V 28 V 8 VI 21 II 7 29 V 8 3 XII
2024 B II 14 II 31 III 9 V 19 V 30 V 13 II 5 20 V 7 1 XII
2025 C I 5 III 20 IV 29 V 8 VI 19 VI 4 III 8 9 VI 10 30 XI
2026 A II 18 II 5 IV 14 V 24 V 4 VI 17 II 6 25 V 8 29 XI
2027 B I 10 II 28 III 6 V 16 V 27 V 9 II 5 17 V 7 28 XI
2028 C II 1 III 16 IV 25 V 4 VI 15 VI 29 II 8 5 VI 9 3 XII
2029 A I 14 II 1 IV 10 V 20 V 31 V 13 II 6 21 V 7 2 XII
2030 B II 6 III 21 IV 30 V 9 VI 20 VI 5 III 8 10 VI 10 1 XII

 

                   

Przy udzielaniu sakramentów świętych.

 Chrzest święty

  Chrzest należy wcześniej zgłosić w kancelarii parafialnej przedstawiając akt urodzenia z USC oraz dane personalne i adresy chrzestnych.
 Według przepisów prawa kościelnego rodzicami chrzestnymi mogą być praktykujący katolicy tzn.:
- wystarczająco dojrzali do pełnienia tej godności (minimum 16 lat),
- którzy przyjęli sakrament bierzmowania,
- którym prawo kościelne nie zabrania pełnienia zadań chrzestnego (np. nie może być chrzestnym osoba żyjąca w niesakramentalnym związku małżeńskim),
- którzy przedłożą zaświadczenie swojego proboszcza, jeśli mieszkają poza terenem naszej parafii.
 Rodzice i chrzestni zobowiązani są do udziału w nauce przed chrzcielnej.

Sakrament bierzmowania

 Jest to sakrament dojrzałości chrześcijańskiej. Przygotowanie odbywa się w parafii miejsca zamieszkania dla klasy III gimnazjum i tych, którzy pragną przyjąć ten sakrament  a jeszcze go nie przyjęli.

 Namaszczenie chorych

 Jest to sakrament uzdrowienia, daje siłę i ulgę w cierpieniu. Nie jest więc zarezerwowany dla umierających. Dlatego należy w porę wezwać kapłana uzgadniając porę. Jeśli ma być udzielona Komunia Święta, to prosimy o odpowiednie przygotowanie miejsca (stół biały, obrus, świece, wodę i sól). W wypadku dłuższej choroby, lub starszego wieku, który utrudnia dotarcie do kościoła, można poprosić o regularne przyjmowanie Eucharystii w Pierwsze Piątki miesiąca. Zgłoszenia w zakrystii lub kancelarii parafialnej.

Małżeństwo

 Narzeczeni, którzy mają zamiar zawrzeć sakramentalny związek małżeński powinni zgłosić się do kancelarii parafialnej na trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu.
 W kancelarii należy przedłożyć:
- dowód osobisty

- metrykę chrztu świętego (nie starsza niż 6 miesięcy)
- stosowne dokumenty z USC, jeśli planowany jest ślub konkordatowy (UWAGA! ważne 3 miesiące) i jeśli nie zawarli cywilnego związku
- świadectwo ukończenia katechizacji w zakresie szkoły ponadpodstawowej
 Nowożeńcy mają obowiązek udziału w naukach przedślubnych.
 
Pogrzeb

  Można zgłosić u Proboszcza w kancelarii parafialnej o każdej porze.

 Należy przynieść:
- akt zgonu potwierdzony przez USC miejsca zgonu
- zaświadczenie o zaopatrzeniu w sakramenty św
- jeżeli miejsce pod grób było rezerwowane i opłacone, przedstawić odpowiednie zaświadczenie.
Mając zgodę parafii udać się do zarządcy cmentarza, który jest odpowiedzialny za przygotowanie grobu (Gerard Piętka - Żerdziny). Gdy postawiony jest nowy nagrobek, należy skontaktować się z kamieniarzem, który go stawiał, aby nagrobek fachowo rozebrał.
Pogrzeb spoza parafii wymaga przekazu proboszcza miejsca zamieszkania zmarłego.